ONE VERANDAH Mở bán 30/6/2018 100% căn hộ view sông Thanh toán 50% nhận nhà